ศาลาโถง Archive

 • อาคารเอนกประสงค์สองชั้น ของวัดป่าสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เป็นอาคารเอนกประสงค์สูงสองชั้น

  Read More

 • ศาลาเอนกประสงค์ ยกพื้น DramaSala16x32

  ศาลาเอนกประสงค์ ยกพื้น DramaSala16x32

  ศาลาเอนกประสงค์ ยกพื้นสูง1 เมตร ตัวศาลา กว้าง 32 เมตร ลึก 16 เมตร มีอาคารส่วนประกอบด้านหลัง เป็นโรงครัว ห้องน้ำ และ ห้องเก็บของ

  Read More

 • ศาลาโถงสามชั้น Sala-03

  ศาลาโถงสามชั้น Sala-03

  ศาลาโถงสามชั้นเอนกประสงค์ สำหรับพื้นที่ต่างระดับ ชั้นล่างสุดเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ สำหรับทำกิจกรรม ชั้นสองเป็นห้องปฏิบัติธรรม ขนาด 10x24 มีระเบียงรอบ ส่วนชั้นสามเป็นศาลาโถง สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป หรือ เป็นลานเอนกประสงค์ สำหรับพักผ่อน

  Read More

 • หอพระสยามเทวาธิราช Watvimok-Sala

  หอพระสยามเทวาธิราช Watvimok-Sala

  หอประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช วัดปิปผลิวนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นอาคาร คสล.สูงสามชั้น ชั้นล่างสุดเป็นลานโล่ง ชั้นสองเป็นที่ปฏิบัติธรรม ชั้นบนสุดเป็นหอประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช

  Read More

 • กุฏิ และ ศาลาโถง GuDhi PT

  กุฏิ และ ศาลาโถง GuDhi PT

  อาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว มีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส และ พระ รวมทั้งห้องทำงาน ห้องโถง ศาลาทำพิธี ด้านในเป็นห้องครัว และ หอฉันท์

  Read More

 • ศาลาไทยประยุกต์ Sala620

  ศาลาไทยประยุกต์ Sala620

  ศาลาเอนกประสงค์ทรงไทยประยุกต์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นศาลาโถงโล่งๆ สามารถใช้เป็นศาลา ร้านค้า โรงฉันท์ และ ปฏิบติธรรมได้ โครงสร้างเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ

  Read More

 • ศาลาโถงและกุฏิ วัดปงทอง Gudhi-PT

  ศาลาโถงและกุฏิ วัดปงทอง Gudhi-PT

  อาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว วัดปงทอง อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส และ พระ รวมทั้งห้องทำงาน ห้องโถง ศาลาทำพิธี ด้านในาดเป็นห้องครัว และ หอฉันท์

  Read More

 • ศาลาจตุรมุข Sala-Wat Vimokalah

  ศาลาจตุรมุข Sala-Wat Vimokalah

  ศาลาจตุรมุข ขนาด 6 x 6 เมตร ออกแบบถวายวัดปิปผลิวนาราม อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยทางวัดได้ทำการก่อสร้างส่วนฐานชั้นล่างเอาไว้ ต้องการส่วนที่เป็นชั้นบน ให้เป็นศาลาจตุรมุข เพื่อใช้ในศาสนกิจ โครงสร้างด้านล่าง ขนาด 7x8 เมตร ดังนั้ขนาดและสัดส่วนได้ถูกกำหนดจากโครงสร้างเดิม

  Read More

 • ศาลาโถง เอนกประสงค์ Pai76-E

  ศาลาโถง เอนกประสงค์ Pai76-E

  ศาลาโถงเอนกประสงค์ ขนาด 5x15 เมตร เป็นยศาลาโถงที่สามารถใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น เป็นที่จัดเลี้ยง ที่พักผ่อน จัดงาน และ เป็นห้องโถงต้อนรับ รูปแบบสถาปัตยกรรม ที่ประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นหลังคาแบบไทยใหญ่ที่ซับซ้อน เสาไม้เป็นเสาไม้จริงขนาดใหญ่

  Read More

 • ศาลาปฏิบัติธรรม วัดบ้านทุ่ม WatBannToom

  ศาลาปฏิบัติธรรม วัดบ้านทุ่ม WatBannToom

  ศาลาปฏิบัติธรรม แบบเอนกประสงค์ ชั้นเดียว ขนาด กว้าง 15 เมตร ลึก 25 เมตร เป็นศาลาแบบเปิดโล่ง ที่เรียบง่าย ราคาประหยัด โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเป็นโครงถักเหล็ก ไม่มีเสากลาง

  Read More