ศาลาเอนกประสงค์

ศาลาเอนกประสงค์ สองชั้น วัดป่าสารนถ พาราณสี อินเดีย
อาคารเอนกประสงค์สองชั้น ของวัดป่าสารนาถ เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เป็นอาคารเอนกประสงค์สูงสองชั้น ชั้นล่าง เป็นห้องพักสำหรับญาติธรรม จำนวน 9 ห้อง ชั้นบนเป็นห้องโถงสำปรับปฏิบัติธรรม สองห้อง เป็นวัดที่พระสังฆาจารย์จากประเทศไทยได้ไปจาริกแสวงบุญ และ เผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียมีดำหริจัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นศาสนสถาณ และ เป็นแหล่งจาริกแสวงบุญจากญาติโยมที่เดินทางไปประเทศอินเดีย รวมทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศอินเดียได้เข้าร่วมกิจกรรททางศาสนาที่จะจัดขึ้น เป็นอาคารขนาด 7×27 เมตร สูง 2 ชั้น พื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 400 ตร.ม ค่าก่อสร้างเบื้องต้น ประมาณ 4.5 ล้านบาทไม่รวมส่วนตกแต่ง สนใจร่วมสร้างติดต่อ “วัดป่าสารนาถ เมืองพาราณสี รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย ” ครับ :พฤษภาคม 2566

About the Author

My simply design for absolute Architecture!