ศาลาเอนกประสงค์ ยกพื้น DramaSala16x32

ศาลาเอนกประสงค์

ศาลาเอนกประสงค์ยกพื้น Dramasala16x32
ศาลาเอนกประสงค์ ยกพื้นสูง1 เมตร ตัวศาลา กว้าง 32 เมตร ลึก 16 เมตร มีอาคารส่วนประกอบด้านหลัง เป็นโรงครัว ห้องน้ำ และ ห้องเก็บของ มีบันไดขึ้นทั้งสองด้าน และ มีทางลาด เพื่ออำนวยความสะดวก ภายในศาลาโถงเปิดโล่ง มีอาสนะสงฆ์ และ ฐานชุกชี สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อศาสนกิจ โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องซีแพ็คโมเนีย (ปรับเป็นเมทัลชีสต์ได้ ) ผนังก่ออิฐฉาบปูน มีหน้าต่างวกระจกบานเลื่อนยาว 2 ด้าน พื้นที่อาคารทั้งหมด 730 ตร.ม ค่าก่อสร้างเบื้องต้น ไม่รวมเสาเข็ม และงานตกแต่งลวดลาย 7 ล้านบาท : กุมภาพันธ์ 2564

( งานออกแบบตามภาพที่นำเสนอมีลิกขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง และ ลอกเลียนแบบ )

About the Author

My simply design for absolute Architecture!