ศาลาจตุรมุข Sala-Wat Vimokalah

ศาลาจตุรมุข

ศาลาจตุรมุข Sala Vimokalah
ศาลาจตุรมุข ขนาด 6 x 6 เมตร ออกแบบถวายวัดปิปผลิวนาราม อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยทางวัดได้ทำการก่อสร้างส่วนฐานชั้นล่างเอาไว้ ต้องการส่วนที่เป็นชั้นบน ให้เป็นศาลาจตุรมุข เพื่อใช้ในศาสนกิจ โครงสร้างด้านล่าง ขนาด 7×8 เมตร ดังนั้ขนาดและสัดส่วนได้ถูกกำหนดจากโครงสร้างเดิม ทำให้การออกแบบค่อนข้างลำบาก มาก โโยเนเที่ชั้นบนที่ต่อจากเสาคอนกรีตทั้งหมดเป็นโครงสร้างเหล็ก หลังคามุงด้วยเมทัลชีสต์ ตกแต่ประดับองค์ประกอบเล็กน้อยตามคติความเชื่อ ในจารีตประเพณี โทนสีทั้งหมด เน้นไปที่ ขาว-เทา กับ ความสะอาด เรียบง่าย โปร่งโล่งสบาย งบประมาณการก่อสร้างเยื้องต้น ไม่รวมส่วนตกแต่ง ประมาณ 1 ล้านบาท ขออนุโมทนาบุญกุศล มายังทุกท่าน ครับ : มิถุนายน 2560

About the Author

My simply design for absolute Architecture!