ศาลาโถงและกุฏิ วัดปงทอง Gudhi-PT

กุฏิและศาลาโถง

ศาลโถงและกุฏิ วัดปงทอง Gudhi-PT
อาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว วัดปงทอง อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส และ พระ รวมทั้งห้องทำงาน ห้องโถง ศาลาทำพิธี ด้านในาดเป็นห้องครัว และ หอฉันท์ เป็นอาคารคสล.ชั้นเดียวแบบล้านนาโยราณประยุกต์ ให้เข้ากับการก่อสร้างสมัยใหม่ หลังคามุงกระเบื้องแผ่นแบน แบบมุมโค้งซ้อนชั้น มีมุขยอดสูงที่เป็นซุ้มปั้นหยา ปลายยอดมีเจดีย์ หน้าจั่วตกแต่งด้วยไม้ ส่วนป้านลม ตัวเหงา เป็น ไฟเบอร์ซีเมนต์ พื้นที่ส่วนที่เป็นลานโล่งที่เชื่อมพื้นที่ใช้สอย ปู กระเบื้องสลับทรายล้าง มีราวกันตกแบบลูกกรงเซรามิค พื้นที่ก่อสร้าง รวม 150 ตร.ม ค่าก่อสร้างประมาณ 1.89 ล้าน ไม่รวมส่วนตกแต่ง ครับ : กุมภาพันธ์ 2561

กุฏิพระ

About the Author

My simply design for absolute Architecture!