หอพระสยามเทวาธิราช Watvimok-Sala

หอประดิษฐานพระ

หอพระสยามเทวาธิราช วัดปิปผลิวนาราม WatVimok-Sala
หอประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช วัดปิปผลิวนาราม ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นอาคาร คสล.สูงสามชั้น ชั้นล่างสุดเป็นลานโล่ง ชั้นสองเป็นที่ปฏิบัติธรรม ชั้นบนสุดเป็นหอประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบโมเดรินไทย ที่เรียบง่าย แต่แฝงไว้ซึ่งคติธรรม และ พุทธศิลป์ ที่สืบเนื่องกันมาช้านาน ขนาดพื่นที่ก่อสร้าง 20 x 20 เมตร พื้นที่อาคารทั้งหมด 3 ชั้น รวม 1,200 ตร.ม งบประมาณการก่อสร้างเบื้องต้น ไม่รวมส่วนประดับตกแต่ง 10 ล้านบาท : กรกฎาคม 2563

About the Author

My simply design for absolute Architecture!