ศาลาไทยประยุกต์ Sala620

ศาลาไทยประยุกต์

ศาลาเอนกประสงค์ Sala620
ศาลาเอนกประสงค์ทรงไทยประยุกต์ ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นศาลาโถงโล่งๆ สามารถใช้เป็นศาลา ร้านค้า โรงฉันท์ และ ปฏิบติธรรมได้ โครงสร้างเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก ครงหลังคาเหล็ก มุงกระเบื้องดินเผาเคลือบ หรือ อาจจะลดงบประมาณโโยใช้เมทัลชีสต์แบบหยักลอนแทนได้ พื้นที่ก่อสร้าง 120 คร.ม ค่าก่อร้างต้นทุนประมา6 แสนบาท ครับ : ตุลาคม 2562

About the Author

My simply design for absolute Architecture!