About!

 The Hill-Side Design
 We Get That Your Imagine But We Design With Our Function !
The Hillside-Design .com  เป็นเว็บไซค์ที่นำเสนอแนวทางในการออกแบบ และ ผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผนการลงทุน หรือ ทำงาน การออกแบบอาคาร การทำแบบนำเสนอโครงการ การทำแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง การประมาณาคาค่าก่อสร้าง การดำเนินการเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง การบริหารการก่อสร้าง การให้บริการที่ปรึกษาในการก่อสร้าง และ ทำโครงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมไปถึง การให้คำปรึกษาในการแก้ปัญหา อาคารบ้านเรือน และ ปัญหาในงานก่อสร้าง แต่ไม่ได้ให้บริการรับสร้างบ้าน หรือ รับเหมาก่อสร้าง โดยไม่ได้เน้นที่มูลค่าของงาน หรือ ขนาดของโครงการที่จะรับทำ ยินดีให้บริการในทุกๆขนาดของอาคาร โครงการต่างๆ และ ยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ทั้ง Contact , Comment และ ทาง Email หรือ สอบถามรายละเอียดเข้ามาใน Forum ก็ได้ครับ.
ในสภาวะปัจจุบันนี้ การให้การบริการทางวิชาชีพ มีพัฒนาการที่กว้างไกล ทั้งในโลกของการสื่อสาร และ เทคโนโลยี เราจึงยินดีให้การบริการในแบบที่ไม่จำกัดพื้นที่ โดยยินดีให้บริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทุกๆพื้นที่ ทั้งทางด้านการออกแบบ การให้คำปรึกษา และ การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจ ให้กับ ทุกๆท่าน ที่ติดต่อเข้ามา แต่ โดยนโยบายหลัก ทางเราจะไม่มีการขายแบบที่เราได้ออกแบบให้ลูกค้าไปแล้ว เพียงแต่เป็นการนำเสนอแนวทาง หรือผลงาน เพื่อเป็นการแนะนำตัวให้ท่านได้มองเห็นในทิศทาง และ แนวคิดของเราในการออกแบบ เพราะว่าผลงานในทุกๆชิ้นที่เราได้นำเสนอนั้น เป็นข้อมูล และ โจทย์ที่มาจากลูกค้าจริง แตกต่างกันตามสภาพความต้องการ และ เงื่อนไข ไม่ได้เป็นการสร้างงานออกมาเพื่อเป็นแบบมาตรฐานสำหรับการเสนอขาย เพราะว่าบ้านและ อาคารแต่ละหลังไม่สามารถนำไปสร้างได้ในทุกๆทำเล ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ขนาดของที่ดิน และ ทิศทางแดดดลมฝน เป็นปัจจัยสำคัญ  รวมทั้งมาความมุ่งมั้นที่จะให้เว็บไซค์ ของเรา เป็นที่สำหรับการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ อย่างครอบคลุม ยินดีให้บริการ อย่างจริงใจ ครับ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอรายละเอียดได้ที่ thehillsidedesign@gmail.com Call:081-3871145

About the Author

My simply design for absolute Architecture!