อุโบสถสองชั้น Ubosod-Kanj

 

 

 

อุโบสถสองชั้น Ubosod Kanj
อุโบสถขนาดใหญ่ ชั้นบนเป็นอุโบสถ เพื่อใช้ประกอบพิธีที่สามารถรองรับพระภิกษุสงฆ์ได้มากกว่า 500 รูป มีระเบียงรอบ และ มุขหน้า บันไดแบบสองข้าง ส่วนชั้นล่างเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ เป็นที่เก็บอุปกรณ์ หรือ ที่พักของผู้เข้าร่วมพิธี เป็นอุโบสถที่เน้นความเรียบง่าย หลังคาชั้นเดียวยาวตลอด โครงสร้สงทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่นเหล็กรีดลอน ผนังก่ออิฐฉสบปูนเรีบยทาสี ประตูหน้าต่างเป็นกระจกอลูมิเนียมสีขาว พื้นที่ก่อสร้างกว่า 1,800 ตร.ม ค่าก่อสร้างเยื้องต้นไท้รวมตกแต่ง 20 ล้านบาท ; มิถุนายน 2561

  

 

About the Author

My simply design for absolute Architecture!