วิหารยกพื้น วัดขันติวนารามWatKhanti

วิหาร

วิหารยกพื้นสูง วัดขันติวนารา WatKhanti
วิหาร หรือ อุโบสถ ยกพื้นสูง ขนาดกระทัดรัด รูปทรงเป็นสถาปัตยกรรม ลานนาร่วมสมัย ตามคติโบราณที่ว่า”หลังคา สอลชด สามชาย ” หน้าสาม หลัง สอง แต่นำมาพัฒนาปรับปรุงตามรูปแบบสมัยใหม่ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น และ เป็นการใช้พื้นที่ในศาสนสถาณอย่างประหยัด โโยการยกพื้นสูงขึ้นไปอีก 1 ชั้น เพื่อให้ชั้นล่างสามารถใช้ประโยชน์ ในการประกอบศาสนกิจได้ ตัวอาคารต้องการที่ดินหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 17 ลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวมสองชั้น 380 ตร.ม ชั้นล่างเป็นห้องโถงเอนกประสงค์ มีทางเดินรอบ ชั้นบนเป็นวิหาร/อุโสถ ด้านในสุดมีฐานชุกชีสำหรับประดิษฐานพระประธาน มีระเบียงรอบทั้งหมดทุกด้าน เพื่อความสะดวกในกรณีที่มีศาสนิกชน เข้ามาร่วมงานกันจำนวนมาก โครงสร้างเป้นคอนกรีตเสรอมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุมแผ่นเหล็กรีดลอน ส่วนรายละเอียดการตกแต่งจะค่อนข้างมีน้อย มีเท่าที่จำเป็น เพื่อดำรงความเป็นเอกลักษณ์ของรูปแบบสถาปัตยกรรม งบประมาณค่าก่อสร้างเบื้องต้น ไม่รวมส่วนตกแต่ง ประมาณ 3.5 ล้านบาท ครับ : เมษายน 2560

วิหาร

About the Author

My simply design for absolute Architecture!