พระอุโบสถ โลกุตรธรรม๙

 

วัดป่าธรรมารา ชาวบ้านเรียกว่า วัดเขาน้ำอุ่น ตั้งอยู่ บ้านเขาน้ำอุ่น อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
มี ครูบา วิชัย อภิษฐาโน เป็นเจ้าอาวาส ท่านได้มีดำริที่จะสร้างอุโบสถแบบจตุรมุข เพื่อใช้เห็นที่
ประกอบศาสนกิจ โดยปรับพื้นที่ภายในบริเวณวัดขนาดกว้าง 30×40 เพื่อเป็นสถาณที่ก่อสร้าง
โดยให้พระอุโบสถมีลัษณะเป็นทรงจตุรมุข มียอดฉัตร จำนวน 9 ยอด และต่อมาภายหลังได้กำหนด
ให้มีบันไดนาคในส่วนทางขึ้นด้านหน้า เพิ่มหอกลอง และ หอระฆัง และ ท่านเจ้าอาวาส
ได้ให้ใช้ชื่อว่า  พระอุโบสถ  โลกุตรธรรม ๙
 
 
ทัศนียภาพพระอุโบสถ โลกุตรธรรม๙
 
ภาพที่นำเสนอนี้ เป็นเวอร์ชั่นแรกๆ ซึ่งอยู่ในช่วงปรับแบบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ได้มีมติดำเนินการแก้ไข และ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง ในช่วงต้นปี พศ.2553 นี้
แปลนพระอุโบสถ วัดป่าธรรมธารา   ณุปตัด พระอุโบสถ วัดป่าธรรมธารา
 แปลนพื้น เวอร์ชั่นแรก    รูปด้านหน้า เวอร์ชั่นแรก
สาธุชนท่านใดมีจิตร่วมบริจาคถวายปัจจัยร่วมสมทบสร้างพระอุโบสถในครั้งนี้ ติดต่อได้ที่
คุณวิษณุ ทรัพย์จิรกุล โทรศัพท์ 081-8379030 หรือทางอีเม็ล  sa_wisanu@yahoo.com
ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการดำเนินการสร้าง และ เป็นผู้ติดต่อให้ออกแบบอุโบสถในครั้งนี้ ครับ!
ปรับพื้นที่เพื่อการก่อสร้าง  ถวายแบบร่างเบื้องต้น พระอุโบสถ  ปรับพื้นที่เตรียมวางผัง 
 
พระอุโบสถ โลกุตรธรรม๙
New Version ทัศนียภาพ พระอุโบสถ”โลกุตรธรรม๙”

More Image
แบบก่อสร้าง        Revision R02 : Jan-10

About the Author

My simply design for absolute Architecture!