ศาลาจตุรมุข WatMHP

ศาลาจตุรมุข

ศาลาจตุรมุข Sala MHP
ศาลาจตุรมุข ประดิษฐานพระพุทธรูป หรือ รูปหล่อเกจิอาจารย์ ขนาด 6×6 เมตร เป็นศาลาแบบเปิดโล่ง มีบันไดทางเข้าทางเดียว มีราวลูกกรงแบบเตี้ยกั้นโโนรอบ หลังคาเป็นแบบจตุรมุขซ้อนชั้น จำนวนเสา 20 ต้น ไม่มีเสากลาง ฝ้าเพดานแบบยกลาดเอียงคาหลังคา โครงสร้างเป็นคตอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยเมทัลชีสต์แบบหยักลอนสเปน มี การตกแต่งชายคาเล็กน้อย รวมทั้งซุ้มยอด ตัวเหงา และ ช่อฟ้า โทนสีออกเป็นเทา-ขาว งบประมาณเบื้องต้นไม่รวมการจกแจ่ง ประมาณ สามแสนบาท ครับ : เมษายน 2561

ศาลาจตุรมุข

About the Author

My simply design for absolute Architecture!