อาคารโรงอาหาร-เอนกประสงค์ CK Canteen

โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์

อาคารโรงอาหาร-เอนกประสงค์CK-Canteen
เป็นอาคารเอนกประสงค์ แบบเปิด มีโถงกลางขนาด 12×20 เมตร มีเฉลียงที่มีหลังคาคลุมอีกสี่ด้าน สามด้านใช้เป็นพื้นที่เสรอม ส่วนโถง ส่วนด้านท้ายสุดเป็นร้านขายอาหาร ห้องครัว ห้องเก็บของ หรือ ห้องสำนักงาน แล้วแต่วัตถุประสงค์ โครงสร้างส่วนฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่เริ่มตั้งแต่เสาขึ้นไปเป็นโครงเหล็ก หลังคามุงด้วนแผ่นเหล็กรีดลอน สวนฝ้าเพดานไม่มี เพื่อความโปร่งโล่งสบาย ส่วนหน้าจั่วมีช่องระบายความร้อนออกจากหลังคา ต้องการที่ดินขนาดหน้ากว้าง25 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 35 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 550 ตร.ม ค่าก่อสร้างต้นทุนที่ 2.5 ล้านบาท(ประหยัดๆ ) ครับ: กันยายน 2560

About the Author

My simply design for absolute Architecture!