ศูนย์ประชุม และ แสดงสินค้า CK-Hall

ศูนย์ประชุมแสดงสินค้า

ศูนย์ประชุมสัมมนา และ แสดงสินค้า จังหวัดพิจิตร CK-Hall
อาคารเอนกประสงค์ สำหรับใช้เป็นศูนย์ประชุมสัมมนา และ แสดงสินค้าแห่งใหม่ ของจังหวัดพิจิตร แบ่งออกเป็นสาม ส่วนคือ ส่วนห้องประชุมสัมมนา ขนาด1,600 ตร.ม ความจุ 1,000 คน มีส่วนห้องโถง ห้องน้ำ ห้องเตรียมการแสดง และ ทางเข้าออกอย่างสะดวก พร้อมทั้งเฉลียงโดยรอบที่รองรับจำนวนคนที่มากกว่าที่ประมาณการ ส่วนที่สอง เป็นลานแสดง และ จัดเลี้ยงกลางแจง ความจุเกือบ 1,000 คน สามารถใช้เป็นที่จัดแสดงสินค้าและ งานรื่นเริงได้ มีอาคารส่วนบริการ และห้องน้ำ ส่วนที่สาม เป็นสำนักงาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และ ห้องออกกำลังกาย สำหรับในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมหลักๆ ที่จอดรถมากกว่า 200 คัน โดยรอบพื้นที่อาคาร ตัวอาคารเป็นโครงสร้างคอนกรีต และ โครงสร้างเหล็กผสมผสานกัน ผิวผนังเน้นใช้วัสดุแผ่นสำเร็จในการกรุผิว ทั้งภายใน และ ภายนอก มีการตกแต่งด้วยโครง-ครีบ ที่กรุผิวด้วยอลูมิเนียมคอม
โพสิต บางส่วน เพื่อให้ดูโดเด่น งบประมาณการก่อสร้าง ประมาณ 10 ล้านบาทในเบื้องต้น ครับ : พฤหศจิกายน 2558

About the Author

My simply design for absolute Architecture!