อาคารห้องประชุมและจัดเลี้ยง CK3

ห้องประชุมสัมมนา และ จัดเลี้ยง

อาคารหอประชุม และ จัดเลี้ยง CK3
อาคารหอประชุม และ จัดเลี้ยง ส่วนขยาย เป็นแบบสองห้อง ขนาด ห้องละ 240 ตร.ม(จุ 200 คน/ห้อง) ที่สามารถเปิดทะลุเป็นห้องขนาด 500 คน ห้องเดียว ได้ โครงสร้างทั้งหมดเป็นเหล็ก ส่วนหลังคาเป็นเพิงลาดทางเดียว ผนังภายนอกกรุหุ้มด้วยวัสดุแผ่นสำเร็จรูป ผนังด้านหน้าเป็นกระจก ตรงส่วนที่เป็นโถงทางเข้า ด้านนอกทั้งสองดเานตกแต่งด้วยลายฉลุจากพลาสวู้ด เน้าฃความต่อเนื่องจากอาคารเดิม และ ปรับการใช้สอยให้สอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้น พื้นที่ก่อสร้าง650 ตร.ม ต้องการที่ดิน ขนาด 30 x35 เมตร ครับ: กรกฎาคม 2560

About the Author

My simply design for absolute Architecture!