อาคารห้องประชุมสัมมนา-จัดเลี้ยง CK-Room

อาคารประชุมสัมมนา-จัดเลี้ยง

ห้องประชุมสัมมนา-จัดเลี้ยง Ck-Room
ห้องประชุมสัมมนา ขนาดความจุ 150 คน( 12×20เมตร)แบบแฝดสองห้องติดกัน สามารถเปิดทะลุเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวได้ ห้องหน้าสุดจัดพื้นที่เป็นส่วนรับรอง ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุมได้ ตัวอาคารเป็นหลังคาชุดเดียวกัน ขนาดอาคาร 25×25 เมตร โครงสร้างส่วนฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนที่เริ่มตั้งแต่เสาขึ้นไปเป็นโครงเหล็ก หลังคาเป็นแผ่นเหล็กรีดลอนคลุมตั้งแต่หลังคาลงมาถึงผนังด้านข้าง ส่วนผนังด้านในกรุแผ่นวัสดุซับเสียบ มีฝ้าเพดานชนิดสะท้อนความร้อง และ มีช้องระบายความร้อนออกจากใต้หลังคาได้ ผนังภายในที่กั้นระหว่างห้อง เป็นแบบบานเฟี้ยมพับเก็บได้โดยใช้รางแขวน สวนผนังที่กั้นแยกห้องโถงทางเข้าเป็นผนังเบา ส่วนด้านหน้าขอใช้เป็นผนังกระจกตัดแสง เพื่อให้ภาพลักษณืที่ไม่ใช่โกดัง พื้นที่ก่อสร้าง 600 ตร.ม ค่าก่อสร้างต้นทุนแบบประหยัดๆ ที่3.5 ล้านบาท/หลัง(สองห้องแฝด) : กันยายน 2560

About the Author

My simply design for absolute Architecture!