ศาลาโถงสามชั้น

ศาลาโถงสามชั้น'  ศาลาโถงสามชั้น

ศาลาโถง สามชั้น
เป็นศาลาเอนกประสงค์สูงสามชั้น รูปทรงภายนอกเป็นแบบเรียบง่าย ไม่มีการตกแต่งประดับประดามากนัก หลังคาทรงครึ่งจั่วครึ่งปั้นหยา ที่มีชายคารอบด้านกันแดดกันฝนได้ดี ด้านบนสุดประดับด้วยแผงไม้ฉลุลาย ราวระเบรยงเป็นลูกกรงเซรามิค ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ มีส่วนประดับตกแต่งหินทรายที่เสามุขหน้าทางเข้าโถงชั้นสอง และ แผงรับบันไดทั้งสามชั้น เนื่องจากพื้นที่เป็นเนินเขาลาดชั้นมาก ชั้นที่สองจะอญุ่เท่าระดับดิน ที่เป็นถนนทางเข้าวัด ยกพื้นขึ้นสูงประมาณ 1 เมตร ใช้เป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจ พิธีกรรมต่างๆ เป็นห้องโถงขนาด 10×26 เมตร มีระเบียงทางเดินรอบกว้าง 1.5 เมตร ประตูหน้าต่างเป็นกระจกอลูมิเนียม  ด้านหน้ามีโถงทางเข้า 2 ทาง และมีบันไดสำหรับขึ้นไปชั้นสามและ ลงไปชั้นล่าง ทั้งสองข้าง สำหรับชั้นที่สามเป็นศาลาโถงแบบโล่ง มีเฉพาะหลังคากับราวกันตกเท่านั้น ใช้เพื่อประกอบศาสนพิธี และ วิปัสนากรรมฐาน มีมุมมองที่เปิดกว้าง ระเบียงทางเดินโดรรอบ สามารถใช้เป็นพื้นที่เดินจงกลมได้ โดยปกติจะไม่เปิดให้ขึ้นไปใช้งานเนื่องจากชั้นใต้ลงมาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายใน ส่วนชั้นล่างสุดนั้น เป็นพื้นที่เอนกประสงค์เปิดโล่ง รถยนต์สามารถผ่านได้ เพราะเดิมเป็นพื้นที่ถนนเข้าสู่โรงครัวของทางวัด จึงจำเป็นต้องเปิดเป็นทางเข้าออกไว้
ท่านที่สนใจจะร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้าง”ศาลาโถง”หลังนี้ ติดต่อโดยตรงได้ที่ พระอาจารย์บุญเรือง เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแม่แอบ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร 081-0207458 ประมาณการเบื้องต้นงบประมาณการก่อสร้างมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านบาท

   

 

About the Author

My simply design for absolute Architecture!