พระอุโบสถ 1024

modern temple

พระอุโบสถ สำนักปฏิบัติธรรม สหบุญญาราม
เนื่อจากทางสำนักปฏิบัติธรรมสหบุญญาราม บ้านปางวุ้น ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีดำริ จะก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น ในงบประมาณ 2 ล้านกว่าๆ ต้อง การบรรจุจำนวนคนไม่ต่ำกว่า 300 รูปแบบเรียบง่าย สง่าสวยงาม มีประโยชน์สูงสุด งบประมาณที่ประหยัด หลังคาโครงเหล็ก ไม่มีเสากลาง โล่งๆ โปร่งสบาย ประตูหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน พระอุโบสถหลังนี้ออกแบบโดยแนวคิดที่เรียบง่าย โปร่งสบาย รายละเอียดการตกแต่งน้อยมาก เน้นที่ประโยชน์ใชสอย และ ประยุกต์ให้เข้ากับ เทคโนโลยีด้านวัสดุ และ โครงสร้างในปัจจุบัน โดยยังคงไม่ละเลยเอกลักษณ์ ความเชื่อตามขนบธรรมเนียม ในองค์ประกอบอันเป็นพระอุโบสถ แต่ใช้ในรูปแบบที่เรียบง่ายสื่อความหมายชัดเจน เช่น กำแพงแก้ว ช่อฟ้า หน้าจั่ว พญานาค และ ที่สำคัญคือยอดฉัตรอันเป็นที่บรรจุพระอัฐิธาตุที่หลังคา

หลังคาพระอุโบสถใช้เหล็กแผ่นรีดลอน โครงหลังคาโครงถักเหล็กแป๊ปกลม ทาสีโชว์โครงภายในโดยไม่ใช้ฝ้าเพดาน ส่วนโรงสร้างหลักๆยังคงเป็นงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก งานตกแต่งผนังเป็นการผสมผสานระหว่างงานก่ออิฐมวลเบา สลับกับผนังไม้เทียม ไฟเบอร์ซีเมนต์ โครงเคร่าเหล็ก ส่วนงานตกแต่งส่วนหลังคา – ชายคา ใช้ ว ีว่าบอร์ด กรุบนโครงเหล็กทาสี เพื่อลดน้ำหนักของหลังคา แต่สามารถใช้สัดส่วนที่เป็นมิติที่ใกล้เคียงกับปูนปั้น สีดโดยรวมของพระอุโบสถ เป็นสีขาว เน้นลวดลายและการตกแต่งด้วย สีทองบางส่วน แต่ในส่วนของลวดลายหน้าบันฑ์นั้น ใช้ลวดลายที่เป็น เหล็กดัด-ตะแกรงสีทอง กรอบโครงเหล็กกล่อง รวมทั้งส่วนประดับระแนงหว่างเสา ในส่วนโถงทางเข้า ส่วนบัวปูนปั้นเป็นบัวเหลี่ยมไม้ลบมุม   เน้นความเรียบง่าย แต่ ใช้แนวทางการวางผังแปลนพื้นที่เป็นแบบย่อมุมไม้สิบสองตามธรรมจารีต รวมทั้งในส่วนของสระบัว และ ทางเดินรอบพระอุโบสถด้วย ภาพที่ออกมาเป็นพระอุโบสถที่เรียบง่ายแต่คงไว้ซึ่งเอกลัษณ์ที่เป็นไปตามจารีตประเพณี และ ความเชื่อ ในด้านพุทธศิลป์

คาดว่าในโอกาสต่อไปถ้ามีงานออกแบบในแนวทางนี้อีกจะลองพยายามพัฒนาแนวทางในการสร้างสรรผลงานให้ เป็นการสืบทอดธรรมจารีต ในงานด้านออกแบบพุทธศิลป์ และ สถาปัตยกรรมไทย ที่มีแบบอย่างความเป็นมาตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพคณาจารย์ ที่เคารพ ที่ได้กรุณาจรรโลงความเป็นเอกลัษณ์ มาหลายต่อหลายรุ่น และ คงดำรงอยู่ต่อไป ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงรุนแรง

 

ขออนุโมทนาส่วนบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่ได้เกิดจากการออกแบบ ในครั้งนี้แด่บรรพบุรุษไทยที่จรรโลงพุทธศิลป์สืบทอดกันมา รวมทั้งอุทิศแด่ท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้สั่งสอนอบรม ถ่ายทอดวิชาความรู้ แนวทาง แนวคิด ในการออกแบบงานพุทธศิลป์ -สถาปัตย์  และ จะยังคงตกทอดต่อเนื่องตลอดไป ยังคนรุ่นต่อๆไป ตลอดกาล

สนใจติดต่อบริจาคสมทบทุนสร้างพระอุโบสถได้ที่ พระพัชรวัฒณ์ ฐิตวังโส 087-4822297,085-7279925 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที www.sahaboonyaram.com

ทัศนียภาพพระอุโบสถ

พระอุโบสถ 1024 Youtube

About the Author

My simply design for absolute Architecture!