โรงแรมสูงสามชั้น 78 ห้องพัก One Lampang

โรงแรมสูงสามชั้น

โรงแรมสูงสามชั้น 78 ห้องพัก One Budget Lampang
โรงแรมสูงสามชั้น 78 ห้องพัก ถนนพหลโยธิน ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง ตัวอาคารขนาด 11.5 x 59 เมตร ต้องการที่ดินหน้ากว้าง 65 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 30 เมตร โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบพื้นไร้คาน โครงหลังคาเหล็ก มุงแผ่นเหล็กรีดลอน พื้นที่ก่อสร้างรวม ประมาณ 2,200 ตร.ม ค่าก่อสร้างไม่รวมตกแต่งประมาณ 25 ล้านบาท ครับ : มกราคม 2566

About the Author

My simply design for absolute Architecture!