โรงแรมสองชั้น 76 ห้อง Pai76-2018

โรงแรมสองชั้น

โรงแรม 76 ห้องพัก Pai-Hotel
โรงแรมขนาดเล็ก 76 ห้องพัก บรรยากาศแบบทางเหนือๆแบบเรียบๆง่ายๆ แบ่งเป็นสองอาคาร เนื่องจากรูปที่ดิน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าแคบ แต่ลึกมาก เนื้อที่สองไร่กว่าๆ ที่ดินหน้ากว้าง 39 ลึก 120 เมตร เพื่อเปิดมุมมองที่ดี อาคารด้านหน้าเป็นแบบสองชั้น ยาวตามแนวลึกของที่ดิน ส่วนอาคารหลังที่สอง เป็นอาคารสามชั้น วางขวางแนวที่ดิน ด้านในสุด เน้นให้เหลือพื้นที่ด้านหน้าวสุด เพื่อใช้เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ ส่วนที่จอดรถใช้พื้นที่ด้านขวามือซึ่งเป็นระยะร่นจากลำเหมือนสาธารณะ 6 เมตร รวมทั้งเป็นทางเข้าออกด้วย รูปทรงอาคารเป็นแบบโมเดรินล้านนา หลังคาเป็นครึ่งจั่วครึ่งปั้นหยา มุงกระเบื้องไอยรา ให้ได้อารมณ์แบบกระเบื้องว่าว รอบๆชายคามีท้าวแขนไม้รับชายคาโดยรอบ ส่วนเสาที่เป็นโถงทางเข้าและที่จอดเทียบรถ เน้นเสาเป็นก่ออิฐโชว์แนว ทั้งชุดเพื่อให้เป็นจุดเด่นเน้นทางเข้าหลัก วัสดุตกแต่งส่วนใหญ่เน้นวัสดุที่พอจะหาได้ในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาการขนส่งที่ต้นทุนจะสูงมาก บรรยากาศโดยรวมเป็นแบบพื้นถิ่นที่ดู สงบอบอุ่น พื้นที่ก่อสร้างรวมประมาณ 3,300 ตร.ม ประมาณการก่อสร้างต้นทุน ไม่รวมตกแต่ง ที่ 35 ล้าน ครับ : ตุลาคม 2561ยน 2559

About the Author

My simply design for absolute Architecture!