โครงการพัฒนาที่ดินกลางเมืองCKBizTown

CK BizTown

โครงการพัฒนาที่ดินกลางเมือง 20 ไร่ CK Biz Town
โครงการพัฒนาที่ดินขนาดเล็ก เป็นที่พักอาศัยประเภท โรงแรมสูง 5 ชั้น หลังละ 75 ห้อง พร้อมด้วยศูนย์กลางติดต่อธุรกิจเฉพาะกลุ่มระหว่างประเทศ ที่จัดให้ทีส่วนบริการที่ครบวงจร พื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย ที่จอดรถเพียงพอ โดยจัดห้องพักให้เพียงพอ และ พื้นที่ติดต่อธุรกิจ ที่จอดรถ ส่วนให้ยริการรวมทั้งสาธารณูประการ ร้านค้า หน่สยงายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ และ เอกชน บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ใจกลางเมือง ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย : มิถุนายน 2562

ซุ้มทางเข้าโครงการ  โรงแรม 5 ชั้น  

 

About the Author

My simply design for absolute Architecture!