โรงแรมบ้านล้านนา (ส่วนขยาย)Blnna

โรงแรมบ้านล้านนา

โรงแรมบ้านล้านนา(ส่วนขยาย) Banlanna
โรงแรมบ้านล้านนาเป็นโรงแรมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ติดกับถนนพหลโยธินช่วงออกจากเชียงรายไปแม่จัน ซึ่งเดิมมีจำนวนห้องพักไม่ถึง 30 ห้องพัก มีห้องจัดเลี้ยงที่จุได้ไม่ถึง 200 คน ทางเจ้าของก็เลยจะขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มออกไปโดยตั้งแนวทางเอาไว้ว่าเป็นระดับ 3 ดาว โดยเน้นการให้บริการแบบครบวงจรคือสามารถให้จัดประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง และ มีจำนวนห้องพักเพียงพอสำหรับลูกค้าที่มาแบบรถทัศนาจร เนื่องจากทำเลที่ได้เปรียบติดเส้นทางท่องเที่ยวหลัก จำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นจากอาคารสามชั้นได้จำนวน 40 ห้องพัก โดยจัดเป็นห้องพักสำหรับคนชราและผู้พิการในชั้นล่างโดยจัดให้มีทางลาด และ อุปกรณ์พิเศษไว้โดยเฉพาะ แต่ยังไม่ถึงการลงทุนติดตั้งลิฟท์โดยสารเพราะคำนึงถึงค่าใช้จ่ายในระยะยาว ส่วนชั้นที่สอง-สาม ก็จัดให้มีห้องพักทั้วเตียงเดี่ยว เตียงคู่ ห้องสามเตียง และ ห้องที่ต่องเนื่องกันได้ สำหรับโถงชั้นล่างที่ต่อเนื่องจากส่วนต้อนรับก็จัดให้เป็นพื้นที่ทานอาหาร จัดเลี้ยงและ ต่อเนื่องกับส่วนที่เป็นห้องอาหารและ ครัวเดิม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แยกส่วนจากล๊อบบี้ออกไป สำหรับชั้นที่สองนอกเหนือจากส่วนที่เป็นห้องพักก็จัดเป็นห้องประชุมสัมมนา*จัดเลี้ยงขนาดความจุกว่า 350 คน โดยมีส่วนประกอบให้บริการครบถ้วนเช่นห้องน้ำชาย-หญิง โถงทางเข้าสำหรับลงทะเบียน พื้นที่พักผ่อน ช่วงจัดเลี้ยงอาหารว่าง ห้องแต่งตัวสำหรับการแสดง มีบันไดด้านหลังสำหรับลำเลียงอาหารมาจากส่วนครัวโดยตรง และ ห้องควบคุมแสง-เสียง ยกขึ้นไปไว้บนชั้นที่สามเนื่องจากเพดานของห้องจัดเลี้ยงมีความสูงมากกว่า6 เมตร ซึ่งทำให้สามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึง สิ่งที่น่าสนใจสำหรับห้องจัดเลี้ยงก็คือ ส่วนของห้องโงตรงกลางใกล้ๆกับเวที ทางเจ้าของเน้นให้จัดทำพื้นเป็นพื้นไม้จริงขนาด 8x 8 เมตร สำหรับเป็นพื้นที่ลีลาศโดยเฉพาะ สำหรับส่วนหลังสุดของตัวอาคารจะมีชั้นที่เป็นดาดฟ้าเพื่อใช้สำหรับเป็นส่วนซักรีด และ สำรองน้ำใช้ในอาคารเพิ่มขึ้นอีกชั้นแต่ไม่ได้สูงกว่าตัวอาคารโดยรวมทั้งหมด ภาพโดยรวมของตัวอาคารจะเป็นอาคารที่เรียบง่ายดูสงบอบอุ่น และ ปลอดภัยในการพักอาศัย โดยนำแนวคิดมาจากบ้านเรือนในแบบล้านนาที่ไม่ได้ประดับประดาในส่วนรายละเอียดคล้ายๆกับอาคารที่เป็นยุ้งฉางขนาดใหญ่ ที่ดูมั้นคงแข็งแรง แต่บรรยากาศเป็นกันเอง ประมาณการค่าก่อสร้างจากพื้นที่รวม สองพันกว่าตารางเมตร น่าจะประมาณ 20 ล้านไม่รวมค่าตกแต่งและ เฟอร์นิเจอร์ ครับ : มีนาคม 2556

โรงแรมบ้านล้านนา

  

About the Author

My simply design for absolute Architecture!