สโมสร และ ร้านค้า Kknv4

สโมสร และ ร้านค้า

สโมสรและร้านค้า KKNV-4
อาคารที่ทำการนิติบุคคล สโมสรหมู่บ้าน และ ร้านค้า เนื่องจากที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะหมู่บ้านพื้นทีททไม่มากนักเป็นรูปสามเหลี่ยม แต่ต้องการสร้างอาคารที่ทำการนิติบุคคบเพื่อจัดประชุมทำกิจกรรมต่างๆ ส่วนพื้นที่ชั้นล่างจะใช้เป็นร้านค้าสหกรณ์หมู่บ้าน และ จัดให้มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมสันทนาการ โดยเน้นที่รูปทรงทันสมัย ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ค่าก่อสร้างประหยัด เป็นอาคารโมเดรินสองชั้นหลัคาลาดเอียงชิ้นเดียว พื้นที่ใช้สอยรวมสองชั้น152 ตร.ม โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงแผ่นเหล็กรีดลอน ชั้รนบนมีห้องประชุม และ สำนักงาน ชั้นล่างมีร้านค้า และ ส่วนเปิดโล่ง ทำทางลาดสำหรับขึ้นสู่อาคาร เนื่องจากยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร ประตูหน้าต่างเป็นกระจกอลูมิเนียมสีเข้ม ผนังฉาบขัดมันบางส่วน ต้องการที่ดินหน้ากว้างไม่น้อนกว่า 18×20 เมตร ค่าก่อสร้างต้นทุนอยู่ที่ 1.5 ล้านบาท ครับ : สิงหาคม 2559

About the Author

My simply design for absolute Architecture!