อาคารเอนกประสงค์ Alumni

อาคารเอนกประสงค์

อาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว Alumni
เป็นอาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียวขนาด 6 x 9 เมตร โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อใช้เป็นที่ทำการสโมสรศิษย์เก่า วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย เน้นที่ความเรียบง่ายโปร่งสบาย ประสานพื้นที่ใช้สอยภายในกับภายนอกเข้าด้วยกัน เพื่อการจัดกิจกรรมต่างๆได้อย่างสะดวก ภายในเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่ง เพดานสูง เน้นแสงสว่างจากธรรมชาติ ด้านนอกมีแผงกันสาดช่วยลดความร้อนเข้าสูอาคาร เอาห้องน้ำไปเก็นไว้ด้านหลังในมุมที่ลับตา ด้วยรูปแบบที่เป็นโมเดริน สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆรูปแบบทั้งสโมสรหมู่บ้าน ร้านอาหาร หรือ เรือนพักผ่อน และอื่นๆ ฯลฯ ด้วยงบประมาณการก่อสร้างไม่ถึง 6 แสนบาทครับ: มีนาคม 2556

  

      

About the Author

My simply design for absolute Architecture!