ร้านค้า-สำนักงาน Shop-PTL

ร้านคา สำนักงาน ร้านกาแฟ

ร้านกาแฟ-สำนักงาน Shop-PTL
ร้านกาแฟ-สำนักงาน Shop-PTL
อาคารขนาดเล็กที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เป็นสำนักงาน ร้านค้า ร้านกาแฟ และอื่นๆ ต้องการที่ดินขนขาด 12x12xเมตร ภายในแยกเป็นสองส่วน ส่วนที่เป็นทั่วไปตั้งแต่เฉลียง โถงทางเข้า และโถงส่วนหน้า ส่วนบริเวณด้านในกั้นแยกเอาไว้ห้องใหญ่ พร้อมห้องน้ำ รูปทรงเป็นโมเดรินที่ดัดแปลง ตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นธรรมชาติ โทนสีออกขาว-เทา หลังคาแบที่กันสาดด้านหน้า พร้อมแผงเหล็กกล่อง พื้นที่ก่อสร้าง 60 ตร.ม ค่าก่อสร้าง ประมาณ 5.5 แสน ครับ : ม ิถุนายน 2558

About the Author

My simply design for absolute Architecture!