อาคารพาณิชย์สองชั้น(ไม่ลึก) Shp2072

อาคารพาณิชย์สองชั้น ไม่ลึก

อาคารพาณิชย์ (ไม่ลึก)สองชั้น 7 ห้อง Shp2072
เป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นสำหรับที่ดินหน้ากว้าง แต่ไม่ลึก สำหรับแก้ปัญหารที่ดินที่เป็นเส้นก้วยเตี๋ยว จากการถูกเวนคืน แต่เป็นแบบหน้ากว้างมากๆ และ ไม่ลึก ทำอะไรไม่ค่อยได้ ความลึกของที่ดินประมาณ 12 เมตร ชั้นล่างมีขนาด 4 x 7.5 เป็นขนาดน้อยสุดตามเทศบัญัติ เว้นด้านหน้า 2.5 เมตร ด้านหลัง 2 เมตร ชั้นล่างใช้เป็นพื้นที่ประกอบธุรกิจ หรือ อยู่อาศัย ห้องน้ำใต้บันได ตามมาตรฐาน ชั้นบนมีห้องนอน 1 ห้อง ห้องโถง 1 ห้อง ราคาประหยัดตามขนาดพื้นที่ ค่าก่อสร้างประมาณจากพื้นที่ 60 ตร.ม ก็ประมาณ 4.5 แสน /ห้องครับ : พฤษภาคม 2557

About the Author

My simply design for absolute Architecture!