อาคาราพาณิชย์กลางเมืองJY-3023

อาคารพาณิชย์ กลางเมือง

อาคารพาณิชย์สามชั้นกลางเมืองJY-3023
เป็นโครงการทำอาคารพาณิชย์ขายใจกลางเมืองเชียงราย พื้นที่โครงการเกือบ 2 ไร่ ติดถนนสองด้าน เจ้าของไม่ต้องการให้ดูแออัด และ เน้นให้เป็นย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่สะดวกสบาย จัดวางผังให้เป็นรูปตัว แอล-ยู โดยให้อาคารทุกห้องหันหน้าออกถนน มีทางเข้าออกตรงกลางเว้นพื้นที่ว่างเป็นลานจอดรถได้กว่า 20 คัน ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลาง โดยเข้าระบบจัดสรรอย่างถูกต้องเป็นจัดสรรขนาดเล็กพิเศษ ส่วนรูปแบบอาคาร เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นเต็มไม่มีชั้นลอย การจัดพื้นที่ภายในต้องการให้สามารถใช้ประโยชนืทั้งทำธุรกิจการค้า และ อยู่อาศัยในเมือง รูปแบบอาคารภายนอกจึงเป็นการผสมผสานระหว่างอาคารพาณิชย์กับทาวน์โฮม ใช้องค์ประกอบในสไตล์โมเดริน แต่รูปแบบอาคารไม่ออกโมเดรินมากนัก เน้นโทนสีที่เป็นสีเข้มหนักไปทางเทา-น้ำตาล ด้านนห้ารับแสงค่อนข้างมากจำเป็นจะต้องพรางแสงที่จะเข้าสู่อาคาร ส่วนพื้นที่ชั้นสองเน้นใหสามารถติดป้ายได้ และ ใช้เป็นพื้นที่ทำธุรกิจต่อเนื่องจากชั้นล่าง ด้านหน้าเว้นระยะร่นจากถนน 3 เมตร เพื่อให้ทางเดินดูกว้างสะดวก ด้านหลังเว้นระยะร่นให้อีก 3 เมตร เผื่อการต่อเติม แต่ในส่วนของกันสาดด้านหน้าจัทำให้เรียบร้อยเป็นแบบเดียวกันโดยใช้เหล็กกล่องเป็นกรอบ กรุด้วยโพรี่คาร์บอร์เน็ต แก้ปัญหา กันสาดหน้าอาคารพาณิชย์ที่ต่างคนต่างทำด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ลดความสง่างามของตัวอาคารลงไป ขนาดอาคารก็มาตรฐานทั่วไป หน้ากว้าง 4 เมตร ลึก 12 เมตร บันไดชั้นล่างอยู่เกือบหลุงสุด ส่วนชั้นสอง-สาม บันไดอยู่กลางทำให้ได้ห้องนอนชั้นสามเต็มพื้นที่ ครับ: สิงหาคม 2556

อาคารพาณิชย์-ทาวน์โฮม สามชั้น  อาคารพาณิชย์สามชั้นกลางเมือง

 

 

 

About the Author

My simply design for absolute Architecture!