อาคารพาณิชย์2.5ชั้น Shp205

อาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่ง

อาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น Shp205
อาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งที่เรียกได้ว่าเกือบจะสูญหายไปเนื่องจากสภาพปัจจุบันต้องการแบบชั้นเต็ม โดยให้ความสูงพื้นชั้นล่างเพียง 3.5 เมตร แต่แบบที่มีชั้นลอย พื้นชั้นล่างถึงพื้นชั้นสองเกือบ 5 เมตร เนื่องจากในสมัยเดิมๆต้องการพื้นที่เก็บสินค้าในแนวตั้งมากกว่า แต่ปัจจุบันมักจะใช้พื้นที่อาคารเป็นแบบเอนกประสงค์คือใช้เป็นทั้งพื้นที่ค้าขาย พักอาศัย และ สำนักงาน แต่สิ่งที่ดูน่าสนใจในความโดดเด่นของอาคารพาณิชย์แบบสองชั้นครึ่งก็คือ กันสาดชั้นล่างที่สูงกว่าทางเท้า3.25 เมตร ทำให้หน้าร้านดูโปร่งและ สามารถติดป้ายได้อย่างสะดวก และอีกประการ การที่มีชั้นลอยทำให้บันไดแต่ละช่วงมีช่วงพักไม่ต้องเดินสูงมากในครั้งเดียว อีกทั้งชั้นลอยยังสามารถใช้เป็นพื้นที่สำนักงานได้สะดวกมาก รูปแบบอาคารพาณิชย์ที่พัฒนาไปก็คือ การจัดวางบันไดแบบขวางตัวห้องอยู่ช่วงท้ายๆ ทำให้ชั้นล่างถูกแบ่งเป็นหน้า-หลังโดยชัดเจน สามารถใช้เป็นสำนักงาน หรือ กั้นเป็นห้องครัวได้ ส่วนชั้นลอยก็ใช้พื้นที่ได้เต็มห้องไม่ต้องแบ่งเป็นทางเดิน พอถึงชั้นสองก็แบ่งห้องนอนหน้า-หลังได้อย่างสะดวก ห้องน้ำอยู่ช่วงกลาง ทำให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์ เป็นอาคารพาณิชย์ขนาดมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ลึก 12 เมตร พื้นที่ใช้สอยรวม  130 ตร.มค่าก่อสร้างประมาณ 7 แสนกว่าๆ/ห้อง ในสภาพค่าวัสดุและค่าแรงงานที่ค่อนข้างสูง รูปแบบอาคารเป็นแบบโมเดริน มีแผงหลังคายื่นออกมาและมีค้ำยันรับ ประตูหน้าต่างเป็นกระจกอลูมิเนียมที่พยายามเปิดให้เต็มพื้นที่เพื่อให้ได้แสงสว่างในอาคารมากที่สุด เลือกใช้สีที่ดูสดใสสว่างแตกต่างกับโทนโมเดรินทั่วไปที่เน้นสีเข้ม : สิงหาคม 2555

About the Author

My simply design for absolute Architecture!