บ้านโมเดรินล้านนา Ktl-Hm

บ้านทรงล้านนาประยุกต์ 

บ้านโมเดอร์นล้านนา
เป็นงานออกแบบที่ดูเรียบง่ายแบบบ้านตามรูปแบบร่วมสมัย แต่ได้ผสมผสานเอาความเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบล้านนาเข้ามาใช้ ทั้งในด้านการจัดพื้นที่ใช้สอยที่เน้นการใช้พื้นที่เปิดโล่ง และ รูปแบบของอาคารภายนอก รวมทั้งการนำเอาองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์มาใช้อย่างพอเหมาะดูไม่มากจนเกินไป ทำให้ “บ้านโมเดรินล้านนา” หลังนี้ดูน่าสนใจไม่น้อย เจ้าของเป็นคนต่างจังหวัดแต่ย้ายรกรากมาอยู่ที่เชียงรายหลายปี มีความชอบและหลงไหลในรูปแบบบ้านตามสไตล์ล้านนา แต่ ติดอยู่ที่สมาชิกที่อยู่อาศัยร่วกันเป็นคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการบ้านในแบบโมเดริน ก็เลยต้องผสมผสานให้สอดคล้องและเป็นที่พอรับได้ของทั้งสองฝ่าน แต่เงื่อนไขที่สำคัญอีกประการก็คือ สมาชิกในบ้านมีผู้สูงอายุอาศัยร่วมอยู่ด้วยก็เลยต้องจัดพื้นที่ให้เป็นพิเศษส่วนหนึ่ง เพื่อความเป็นส่วนตัว และ สะดวกในการขึ้นลง เพราะว่าเป็นบ้านยกพื้นสูง ก็เลยทำเป็นบ้านหลังเล็กเอาไว้ด้านหน้า และยกพื้นเพียง 3 ขั้นบันได โดยใช้ทางเข้าออกร่วมกัน แล้วค่อยยกรับดับเป็นเฉลียงเข้าบ้านใหญ่ โดยมีเฉลียงที่มีหลังคาคลุมตลอดรอบสามด้าน ของส่วนหน้าของบ้าน เพราะว่าจะสามารถใช้พื้นที่ได้ดีกว่าเป็นแบบเปิดไม่มีหลังคา ส่วนด้านหน้าของบ้านใหญ่ในระดับล่างแบ่งเป็นสองส่วนคือ รับแขก-พักผ่อน ส่วนหนึ่ง และ อีกส่วนหนึ่งเป็นอาหาร และ เตรียมอาหาร ไม่เน้นครัวไทย ถ้าหากจำเป็นอาจจะทำเป็นเรือนครัวอีกหลังในอนาคต ระดับทีสองยกพื้นขึ้นสูงสามขั้นบันได เป็นส่วนพักผ่อนนั่งเล่น ห้องพระ และ พอผ่านประตูบานเลื่อนเข้าไปเป็นส่วนของห้องนอน โดยผ่านโถงทางเดิน ทางเข้าห้องเสื้อผ้าและ ด้านในเป็นห้องน้ำส้วม ด้านหลังของห้องนอนทั้งสองห้องเป็นระเบียงใช้ร่วมกันอีกส่วนหนึ่ง

 

โดยรวมแล้วเป็นการจัดองค์ประกอบแบบบ้านร่วมสมัยในสไตล์บ้านเล่นระดับ แต่นำมาผสานรูปแบบกับเรือนล้านนา โดยมีใหญ่เสารอบระเบียงหน้า มีไม้ท้าวแขน ด้านบนใต้ชายคาตกแต่งด้วยไม้ฉลุ ไม้ระแนงหรือไม้แผ่น ราวระเบียงก็เป็นแบบผสมผสานโดยบางส่วนเป็นราวลูกกรงไม้ และ บางส่วนเป็นม้านั่งปูนฉาบขัดมัน หลังคาเป็นทรงล้านนาประยุกต์ กล่าวคือเป็นหลังคาทรงกาแลที่มีสัดม่วนตามคติความเชื่อของดั้งเดิม ไม่ใช่แบ่งครึ่งกลาง หรือใช้มุมลาดที่ผิดแปลกไปจากความเชื่อที่ตกทอกกันมา และ ประการสำคัญที่หลายคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจว่าเป็นองค์ประกอบหลักของบ้านทรงล้านนา ก็คือไม้กาแล ที่ติดบนหน้าจั่ว ที่มีความเป็นมาและพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบ ลวดลาย และขนาดสัดส่วนที่พอเหมาะกับหลังคา โดยความเป็นจริงแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีกาแลติดที่หน้าจั่วก็สามารถเรียกได้ว่าเรือนล้านนา เพราะว่าจะต้องแยกแยะให้ออกระหว่างเรือนล้านนา กับ เรือนกาแล ครับ แต่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ เพราะว่า คนในยุคสมัยปัจจุบัน พิเห็นหลังคาบ้านที่ติดไม้กาแล (บางที่ก็เป็นไม้ไขว้เฉยๆ)ก็เรียกว่าเป็นบ้านทรงล้านนาแล้ว โดยไม่ได้มองถึงส่วนประกอบอื่นๆ ที่มีความสำคัญไม้แพ้กัน ที่ประกอบกันมาเป็นเรือนล้านนาซึ่งต้องมองกันไปถึง รูปทรง ขนาดสัดส่วน รูปแบบ ส่วนประกอบ การใช้พื้นที่ และ ภาพโดยรวมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอย่างแท้จริง 
 

 

The Modern Thai Lanna House
The Contemporary House that combination Between Moderncontemporary house and Recentry Local Thai Lanna House, There for 2 bedrooms 1bathroom on Main House and 1 debroom 1 bathroom on second house, But They has combine to main entry with Terrace and entry stair, The second house is lower than main house because there for old-age living can be entry to house esily, For the main house is need to uplevel form ground level more than 1 M. for best ventilation and pest problem,All of the house form is Develop form Thai Lanna function & element ( Local Northern Thai House) ,And they used to main element of this for Exterior decorrate etc. Wooden Pillar Balcony railing Roofing skirt wooden Basing and roof end to Gable,And for Internal Element ofthis house is Modern contemporary styles , There for Three part and four step fo floor level The first is Entry level to Main sair Terrace and Balconny to second house , The sceond step is Small -house for Older age living there for include bedroom living closet bathroom ,The Third step is Semi-public area for Living area rest area dining area and Pantry,The Forth step is Non-public area  Budist place Rest area corridor bedroom closet room bathroom and Rear Balcony,  For this house is compromise used funcnal and elemental of Building for Modern Life styles and  Recenrty housing Styles to “The Modern Thai Lanna House” 

 

About the Author

My simply design for absolute Architecture!