โรงแรมหกชั้น 78 ห้องพัก One Airport

 

โรงแรม 6 ชั้น

โรงแรม 6 ชั้น 78 ห้องพักOne Airport
อาคารโรงแรมสูง 6 ชั้นทีดาดฟ้าเป็นสวน และ ฟิตเนต ขนาดห้องพัก 20 ตร.ม รวมห้องน้ำ ชั้นละ 14 ห้อง ชั้นล่างเป็นห้องโถง และ พักคอย โครงสร้างเป็นคอนกรีตแบบโพสต์เท็นชั่น หน้าต่างกระจกอลูมิเนียมเต็มช่อง แบ่งเป็นช่องวางคอมเพรซเวอร์แอร์ ปิด ด้วยเล็กอลูมิเนียม ตัวอาคารต้องการที่ดินหน้ากว้าง 36 เมตร ลึก 20 เมตรไม่รวมที่จอดรถ พื้นที่ก่อสร้างทั้เงหมด 2,800 ตร.ม ค่าก่อสร้างต้นทุน ไม่รวมเสาเข็ม เกือบ 40 ล้านบาท : พฤศจิกายน 2562

About the Author

My simply design for absolute Architecture!