บ้านบนที่จอดรถ Sont201

โรงจอดรถสองชั้น1 ห้องนอน Sont-201
บ้านบนที่จอดรถไม่รวมทางเดิน โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกรุแต่งไม้เทียยม ประตูหน้าต่างไม้ พื้นที่ก่อสร้าง 65 ตร.ม ต้นทุนก่อสร้าง 7 แสนบาทครับ : สิงหาคม 2562

About the Author

My simply design for absolute Architecture!