โรงแรม 8 ชั้น 56 ห้อง One-CR

โรงแรม 8 ชั้น

โรงแรมในเมือง 8 ชั้น 56 ห้อง One-CR
โครงการออกแบบโรงแรมสูง 8 ชั้น 56 ห้องพัก ในเมือง ชั้นล่างเป็นที่จอดรถ ที่เหลือเป็นห้องพัก ขนาดมาตรฐาน ตรม พรบ.โรงแรม ที่ดิน หน้ากว้างเพียง 13 เมตร ลึก 50 เมตร จำผังเป็นแบบแถวเดียว ทางเดินหน้าห้องยาวตลอดแนว ชั้นล่างทำเป็นทางเข้า-ออก รอบอาคาร จอดรถใต้อาคาร โครงสร้างเป็นพื้นไร้คาน ผนังภายนอกกรุวัสดุแผ่นตกแต่งรอบอาคาร เน้นที่ความเรียบง่าย ทันสมัย และ ประหยัด ส่วนโถงทางเข้า ด้านหน้า ทำแบบ เพดานสูงทะลุสองชั้น ผนังกระจกโดยรอบ : กรกฎาคม 2562

โรงแรม 8 ชั้น 56 ห้อง

About the Author

My simply design for absolute Architecture!