อาพาร์ทเมนต์สามชั้น 30 ห้อง Arpt-pimai

อาพาร์ทเมนต์สามชั้น 30 ห้องพัก

อาพาร์ทเมนต์สามชั้น 30 ห้อง Arpt-pimai
อาพาร์ทเมนต์สามชั้น ชั้นละ 10 ห้องพัก ขนาดห้อง 4 x 8 รวมระเบียง ห้องน้ำและทางเดิน ประมาณการค่าก่อสร้างห้องละไม่เกิน 3 แสนบาท เน้นรูปทรงที่เป็นโมเดรินไทย ในรูปแบบเรียบง่าย สร้างที่พิมาย โคราช ขอโทนสีเป็นกลุ่มน้ำตาล-ครีม ตกแต่งด้วยระแนง และ เหล็กกล่อง มีทางเข้าออกสองทางทั้งด้านหน้าจากถนน และ ด้านข้างจากที่จอดรถ จัดให้มีทางลาด และ บันไดหนีไฟไว้ด้วย ผนังตกแต่งด้วยไม้เทียมบางส่วน ส่วนเสาน่าจะต้องกรุด้วยหินทราย กระเทาะผิว เพราะใกล้แหล่งผลิต หลังคามุมด้วยซีแพ็คโมเนีย เพื่อความมั้นใจ ประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมอบขาว กระจกเขียวตัดแสง ราวระเบียงเหล็กกล่อง แผงระแนงเว้นแผ่นช่วยพรางแสงช่วงทางเดิน และ ระเบียงหลัง ครับ : กรกฎาคม 2556

About the Author

My simply design for absolute Architecture!