ซุ้มประตู ล้านนาประยุกต์ Ps Gate

 

ซุ้มประตูล้านนาประยุกต์

ซุ้มประตู”ล้านนาประยุกต์” PsGate
แบบซุ้มประตูในสไตล์ฃลล้านนาประยุกต์ เหมาะสำหรับเป็นซุ้มประตูบ้าน โครงการ วัด โรงเรียน และ อื่นๆ ที่ใกล้เคียง โครงสร้างส่วนฐานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาเป็นเสาไม้จริง ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 30ซม.ขึ้นไป ยาวไม่น้อยกว่า แปดศอก โครงหลังคาสาสมารถใช้เป็นโครงไม้จริง หรือ โครงเหล็กได้ ส่วนหลังคาสามารถใช้มุงด้วยแป้นเกล็ด แผ่นไม้ หลังคาไม้วีดาร์นำเข้า กระเบื้องดินเผา กระเบื้องไอยรา กระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ และ ซีแพ็คโมเนีย ส่วนงานตกแต่งหลังคาเน้นที่เป็นไม้จริง ทั้งเชิงชายปิดนก ไม้กาแล ส่วนฝ้าเพดาน อาจจะใช้ไม้เทียม แผ้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ก็ได้ สัดส่วนของความสูง ถ้าจะให้พอเหมาะ ที่รถตู้ผ่านได้ ส่วนช่องทางเข้าตรงกลางควรนสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ที่เหลือ ลดสัดส่วนรไป แต่ถ้าต้องการให้รถบรรทุกผ่านได้ ช่องทางเข้ากลางต้องสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ขนาดหน้ากว้าง 9 เมตร ลึก 2 เมตร             งบก่อสร้าง ตั้งแต่ 6 แสน-1 ล้านบาท ครับ ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วัสดุ : กันยายน 2560

About the Author

My simply design for absolute Architecture!