ซุ้มทางเข้าโครงการ KSR Gate

ซุ้มทางเข้าโครงการ

ซุ้มทางเข้าโครงการ KSR Gate
ซุ้มทางเข้าโครงการ ที่เป็นแบบเรียบง่าย แต่ดูดี ราคาไม่แพง ประกอบด้วนเส้นสายที่นำสายตาเข้าสู่ทางเข้าหลัก และ กำหนดขอบเขตความชัดเจนของพื้นที่ เป็นพื้นที่มีหลังคาคลุมกันฝน รถขนาดใหญ่สามารถผ่านเข้าออกได้ ไม่ต้องแบ่งช่องทาง การตกแต่งเน้นที่สัดส่วน และ วัสดุที่ดู หรูหรา พื้นที่ก่อสร้าง 150 ตร.ม ค่าก่อสร้าง ประมาณ 1 ล้านบาท : ธันวาคม 2559

About the Author

My simply design for absolute Architecture!