อาคารพานิชย์สองชั้นมุมทางแยก Shp214-Pchit

อาคารพานิชย์สองชั้น มุมทางแยก

อาคารพานิชย์สองชั้นมุมทางแยก Shp214 -Pchit
อาคารพานิชย์สองชั้น มุมทางแยก จำนวนรวมทั้งหมด 15 ห้องเน้นสร้างเพื่อให้เช่าที่พิจิตร หันด้านหน้า ของอาคารทั้งมมดไปทางถนนสายหลัก ทั้งสองชั้น ชุดแรก 10 ห้อง เว้นช่องว่าง 4 เมตร และชุดหัวมุม 4 ห้อง มีที่เหลือเศษทำด้านหลังอีก 1 ห้องแยกออกต่างหาก ขนาดห้องมาตรฐาน 4x 12 เมตร หลังคา เป็นสไตล์โมเดริน แต่เน้นที่ความสดุดตาน่าสนใจด้วยค้ำยันเหล็กแบบทะแยงที่ใต้หลังคา สีสรรเป็น แบบโทนขรึมๆอิ่มๆ แต่เน้นบางส่วนด้วยความสว่างสดใส ตกแต่งด้วยแผงเหล็กกล่องกับครีบปูนเป็นช่วงๆ ค่าก่อสร้างประมาณ 7 แสนกว่าๆ ครับ : เมษายน 2556

About the Author

My simply design for absolute Architecture!