บ้านหลังเล็ก 101

onestory house

บ้านหลังเล็ก
ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่ถดถอย ความต้องการในด้านที่อยู่อาศัย นั้นจำเป็นที่จะต้อบปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจรวม ขนาดของบ้านจึงจำเป็นที่จะต้องลดลง ใช้พื้นที่เพียงแค่พอดี กับความ ต้องการ มีขนาดที่พอเหมาะพอสมควร เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นจากปัจจัยค่าแรงงานและค่าวัสดุ ประกอบกับภาวะโลกร้อน ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ทำให้เราต้องหันกลับมาช่วยกันลดการ ใช้พลังงานทั้งในทางตรงและทางอ้อม และช่วยกันลดการรุกราน ต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ

บ้านหลังเล็ก ไม่ได้หมายถึงบ้านเล็กบ้านน้อย แต่เป็นบ้านจริงๆแต่ หลังเล็กๆ แค่พอเพียงต่อการอยู่อาศัย จะโดยเพื่อเป็นบ้านรับรอง แยกออกจากบ้านใหญ่ในปัจจุบัน เป็นบ้านหลังเล็กๆในสวนหรือ พื้นที่ส่วนตัว หรือเป็นบ้านที่เพิ่งจะเริ่มครอบครัวใหม่ แบบประหยัด โดยมีแนวคิดเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ใช้สอยเพียงเพื่อ กิน-อยู่-นอน (คือประโยชน์ใช้สอยหลักๆ เท่าที่จำเป็นในการดำรงชีพ)

กิน!!!ส่วนที่เป็นส่วนกินก็คือพื้นที่ส่วนทานอาหารแบบใน ครอบครัวเล็กๆ ใช้พื้นที่ไม่มากแค่บางมุมของโถง รวมไปถึงส่วน  เตรียมอาหารที่เพียงเพื่ออุ่นอาหาร-ล้างจานชาม ชงกาแฟ
อยู่!!!คือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัย เช่นรับแขกบ้าง พักผ่อนบ้าง ซึ่งจริงๆแล้วก็รวมกันอยู่ในห้องโถงนั่นแหละ จะมีที่เพิ่มออกไปอีก บ้างก็คือส่วนพักผ่อนภายนอกบ้านก็เป็นพื้นที่เฉลียงหน้าบ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ออก มาสูดอากาศภายนอกบ้างบางเวลา หรือ อาจจะใช้เป็นพื้นที่รับรองเลยก็ได้ หลายสถาณะการณ์
นอน!!! ส่วนของพื้นที่ห้องนอนจริงๆแล้วต้องการเพียงแค่เตียงนอน กับทางเดินเข้าออกเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีเก้าอี้นั่งเล่น ชั้นวางทีวี โต็ะเขียงหนังสือ หรืออะไรต่มิอะไรที่ควรจะอยู่นอกห้องมากกว่า ส่วนที่จำเป็นจริงๆ ถ้าพอจะเจียดงบเพิ่มได้ก็คือห้องเสื้อผ้าและ แต่งตัว ห้องนอนจะได้ปลอดโปร่งปราศจากมลภาวะทางสายตา ของตู้เสื้อผ้า กลิ่งและฝุ่นจากโต๊ะเครื่องแป้ง และเสื้อผ้าที่ใช้แล้ว?

โดยสรุปแล้ว”บ้านหลังเล็ก” ก็คือบ้านหลังเล็กๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ ได้คุ้มค่ากับพื้นที่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ถ้าเราจะพยายามก้าว  ข้ามความสะดวกสบาย ความหรูหรา เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อนโดยงบประมาณค่าก่อสร้าสร้างประมาณ 250,000-350,000 (พย.53)

 Type -02  floorPLan

About the Author

My simply design for absolute Architecture!