รีสอร์ทชานเมือง Re109

ด้วยทำเลที่ไม่ไกลตัวเมือง สภาพพื้นที่เป็นเนินลาด ทัศนียภาพโดยรอบ
เป็นพื้นที่สีเขียว บนเส้นทางท่องเที่ยวสำคุญของเชียงราย  เจ้าของเลย
ตัดสินใจเอางบประมาณที่ได้จากการ เออร์รี่ มาลงทุนสร้างรีสอร์ทหลัง
เล็กๆ ไว้เป็นรายได้เสริม ยามพักผ่อน หรือเป็นที่รับรองเพื่อนฝูงในฤดู
ท่องเที่ยว ที่มักจะหาที่พักได้ยาก ในเชียงราย และ เขตใกล้เคียง โดย
เน้นที่งบประมาณไม่สูง ขนาดห้องพักไม่ใหญ่ มีระเบียงพักผ่อน และ
ห้องน้ำในตัวทุกห้อง สไตล์เป็นแบบท้องถิ่นประยุกต์  
งบประมาณค่าก่อสร้าง หลังละ 150,000 บาท(ตุลาคม 2553) 

About the Author

My simply design for absolute Architecture!