บ้านไทยประยุกต์ Archive

 • “เรือนไทย พิจิตร” Ck-Thai-2020

  “เรือนไทย พิจิตร” Ck-Thai-2020

  เรือนหมู่ทรงไทยประยุกต์ สองชั้น เป็นการประยุกต์รูปแบบเรือนหมู่ทรงไทย โดยยึดถือตามจารีตเดิมในการวางผัง และ การใช้สอย โโยทำเป็นเรือนหมู่ทรงไทย ยกพื้นสูงสองชั้น ชั้นล่างทำเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรม จัดเลี้ยง และ อื่นๆ ส่วนชั้นบน วางผังตามรูปแบบเรือนหมู่ กล่าวคือ มีศาลารับ ซุ้มประตู เรือนโถง ลานชั้นบน เรือนรับรองประกบสองข้าง และ ด้านในสุดเป็นเรือนนอน แต่การใช้ประโยชน์ภายในประยุกต์เข้ากับรูปแบบสมัยปัจจุบัน

  Read More

 • บ้านพอเพียง 5 Dk305

  บ้านพอเพียง 5 Dk305

  บ้านสองชั้นราคาประหยัด โดยประยุกต์มาจากการเอายุ้งข้าวมาทำเป็นที่พักอาศัย ซึ่งโดยคติความเชื่อ โบราณ เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม จำนวนเสาที่ใช้ เป็นเลขแปด ที่เป็นเดชเป็นศรี เสริมสร้างบารมี บ้านหลังนี้เป็นแบบบ้านสำหรับสร้างเป็นบ้านในสวน เป็นบ้านสองชั้นยพพื้นสูงใต้ถุนใช้ประโยชน์ได้ ชั้นล่างเป็นโถงโล่ง มีห้องครัว และ ห้องน้ำ ส่วนชั้นบน มีห้อวงนอนที่มีห้องเสื้อผ้า และ ห้องน้ำ

  Read More

 • ศาลาโถง เอนกประสงค์ Pai76-E

  ศาลาโถง เอนกประสงค์ Pai76-E

  ศาลาโถงเอนกประสงค์ ขนาด 5x15 เมตร เป็นยศาลาโถงที่สามารถใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น เป็นที่จัดเลี้ยง ที่พักผ่อน จัดงาน และ เป็นห้องโถงต้อนรับ รูปแบบสถาปัตยกรรม ที่ประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นหลังคาแบบไทยใหญ่ที่ซับซ้อน เสาไม้เป็นเสาไม้จริงขนาดใหญ่

  Read More

 • บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน Hm203-StpN

  บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน Hm203-StpN

  บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ เป็นสไตล์โมเดรินทรอปิคคอล ชั้นบน มีสองห้องนอน มีห้องน้ำใตัว ชั้นล่างมีห้องนอน ห้องโถง และสว่วนครัวที่แยกออกไปด้านหลัง พร้อมให้องน้ำ และ ซักรีด ต้องการที่ดินหน้ากว้าง 12 เมตร ลึก 20 เมตร

  Read More

 • บ้านไทยประยุกต์ 2ห้องนอน Hm202Aod

  บ้านไทยประยุกต์ 2ห้องนอน Hm202Aod

  บ้านทรงไทยประยุกต์ ยกพื้นสูงใต้ถุงโล่ง มีสระว่ายน้ำที่ระเบียง พื้นที่ใช้สอยรวม 260 ตร.ม ต้องการที่ดินหน้ากว้าง 20 เมตร ลึดก 20 เมตร ชั้นล่างเป็นพื้นที่เปิดโล่งเอนกประสงค์ และ จอดรถ ชั้นบน มีห้องนอนใหญ่ ที่มีห้องน้ำและห้องเสื้อผ้า สองห้อง ที่ต่อเนื่องกับเฉลียงสระ และ สระว่ายน้ำ

  Read More

 • บ้านไทยประยุกต์ 5 ห้องนอนHm205-Prsn

  บ้านไทยประยุกต์ 5 ห้องนอนHm205-Prsn

  บ้านทรงไทยประยุกต์แบบร่วมสมัย สองชั้น ชั้นล่างส่วนหนึ่งเป็นแบบเปิดโล่งเอนกประสงค์ตามการใช้สอยแบบชนบททั่วไปเป็นพื้นที่เอนกประสงค์ ส่วนที่เป็นพื้นที่ภายในประกอบด้วยห้องนอนผู้สูงอายุ 1 ห้อง ห้องพักผ่อน ทานอาหาร ส่วนเรือนครัว ซักล้างแยกออกไปอีกหลังแต่เขื่อมต่อกัน

  Read More

 • บ้านเสาใหญ่ สองชั้น4 ห้องนอนHm204-Schai3

  บ้านเสาใหญ่ สองชั้น4 ห้องนอนHm204-Schai3

  บ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ สองชั้น 4 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ จุดสำคัญก็คือเจ้าของเน้นที่จะนำเอาเสาไม้สักขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.8-2 เมตร จำนวน 5 ต้น ที่สะสมไว้มาใช้ ตัวบ้านแบ่งออกเป็นสองหลัง บ้านหลักเป็นสองชั้น ชั้นบนมี 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

  Read More

 • บ้านสองชั้น 5 ห้องนอน Hm205Rgn

  บ้านสองชั้น 5 ห้องนอน Hm205Rgn

  บ้านสองชั้นขนาดใหญ่ ชั้นล่างมีสองห้องนอน 3 ห้องน้ำ ชั้นบนมีสามห้องนอน 3 ห้องน้ำ เน้นประโยชน์ใช้สอยแบบบ้านชาวต่างชาติ เพดานสูงโปร่ง โถงชั้นบน-ชั้นล่าง ทะลุถึงกัน ต้องการแสงสว่าง และ การระบายอากาศที่ดี

  Read More

 • บ้านในสวน 3 ห้องนอน Tnd-103n

  บ้านในสวน 3 ห้องนอน Tnd-103n

  บ้านในสวนแบบไทยประยุกต์กลายๆ ที่อยุธยา ที่เน้นถึงการใช้ชีวิตแบบธรรมชาติในชนบท โดยอาศัยรูปทรงแบบบ้านไทยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีการก่อสร้างร่วมสมัย เป็นบ้านแบบยกพื้นสูง 1.2 เมตร แต่แยกที่จอดรถศาลาพักผ่อนและ ห้องเก็บของออกไปอีกหลัง

  Read More

 • บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน Sont2014

  บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน Sont2014

  บ้านสองชั้น 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ พื้นที่ก่อสร้าง 175 ตร.ม ต้องการที่ดินขนาดหน้ากว้าง 17 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 16 เมตร ชั้นล่างมีที่จอดรถแยกจากตัวบ้านและใช้พื้นที่ด้านบนเป็นศาลาพักผ่อน ในตัวบ้านชั้นล่างมีห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ1 ห้อง มีส่วนรับแขก พักผ่อน

  Read More

Page 1 of 212