อาคารเอนกประสงค์ Archive

 • อาคารโรงอาหาร-เอนกประสงค์ CK Canteen

  อาคารโรงอาหาร-เอนกประสงค์ CK Canteen

  เป็นอาคารเอนกประสงค์ แบบเปิด มีโถงกลางขนาด 12x20 เมตร มีเฉลียงที่มีหลังคาคลุมอีกสี่ด้าน สามด้านใช้เป็นพื้นที่เสรอม ส่วนโถง ส่วนด้านท้ายสุดเป็นร้านขายอาหาร ห้องครัว ห้องเก็บของ หรือ ห้องสำนักงาน แล้วแต่วัตถุประสงค์

  Read More

 • ศาลาโถง เอนกประสงค์ Pai76-E

  ศาลาโถง เอนกประสงค์ Pai76-E

  ศาลาโถงเอนกประสงค์ ขนาด 5x15 เมตร เป็นยศาลาโถงที่สามารถใช้ประโยชน์หลากหลาย เช่น เป็นที่จัดเลี้ยง ที่พักผ่อน จัดงาน และ เป็นห้องโถงต้อนรับ รูปแบบสถาปัตยกรรม ที่ประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นหลังคาแบบไทยใหญ่ที่ซับซ้อน เสาไม้เป็นเสาไม้จริงขนาดใหญ่

  Read More

 • โรงจอดรถ Parking-480

  โรงจอดรถ Parking-480

  อาคารจอดรถที่สร้างแยกออกจากตัวบ้าน ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร จอดรถได้ 3 คัน มีห้องน้ำ และ ห้องเก็บของ หัลงคามุงซีแพ็คโมเนีย โครงหลังคาเหล็ก โครงสร้างเป็นคอนกรีต เป็นการสร้างอาคารเอาไว้ในสวนเพื่อใช้เป็นเอนกประสงค์ในเบื้องต้นเพราะมีพื้นที่กว้างขวาง มีห้องน้ำ และ ห้องเก็บของ

  Read More