ห้องประชุม Archive

  • อาคารห้องประชุมสัมมนา-จัดเลี้ยง CK-Room

    อาคารห้องประชุมสัมมนา-จัดเลี้ยง CK-Room

    ห้องประชุมสัมมนา ขนาดความจุ 150 คน( 12x20เมตร)แบบแฝดสองห้องติดกัน สามารถเปิดทะลุเป็นห้องใหญ่ห้องเดียวได้ ห้องหน้าสุดจัดพื้นที่เป็นส่วนรับรอง ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุมได้ ตัวอาคารเป็นหลังคาชุดเดียวกัน ขนาดอาคาร 25x25 เมตร

    Read More