กุฏิ Archive

  • ศาลาโถงและกุฏิ วัดปงทอง Gudhi-PT

    ศาลาโถงและกุฏิ วัดปงทอง Gudhi-PT

    อาคารเอนกประสงค์ชั้นเดียว วัดปงทอง อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ ใช้เป็นกุฏิเจ้าอาวาส และ พระ รวมทั้งห้องทำงาน ห้องโถง ศาลาทำพิธี ด้านในาดเป็นห้องครัว และ หอฉันท์

    Read More