Latest Headlines
 • บ้านไทยประยุกต์สองชั้น E-Thaihouse

  บ้านไทยประยุกต์สองชั้น E-Thaihouse

  บ้านไทยประยุกต์สองชั้น 2 ห้องนอน ต้องการที่ดินหน้ากว้าง 10 ลึก 18 เมตร ทำเป็นบ้านพักอาศัย สองชั้น สไตล์บ้านไทยประยุกต์ รูปแบบทาวน์โฮม เนื่องจากที่ดินหน้าแคบ

  Read More

 • โรงแรม 8 ชั้น 56 ห้อง One-CR

  โรงแรม 8 ชั้น 56 ห้อง One-CR

  โครงการออกแบบโรงแรมสูง 8 ชั้น 56 ห้องพัก ในเมือง ชั้นล่างเป็นที่จอดรถ ที่เหลือเป็นห้องพัก ขนาดมาตรฐาน ตรม พรบ.โรงแรม ที่ดิน หน้ากว้างเพียง 13 เมตร

  Read More

 • ห้องแถวชั้นเดียว 5 ห้อง RH105-Eed

  ห้องแถวชั้นเดียว 5 ห้อง RH105-Eed

  ห้องแถวชั้นเดียว ยกพื้นสูงเกือบเมตร ภานในมี1 ห้อนอน ห้องโถง ห้องน้ำ ครัว และ ซักล้าง เป็นห้องแถวแบบราคาประหยัด แต่ละห้องหน้ากว้างว 4 เมตร ลึก 8 เมตรกว่าๆ ด้านหน้ามีที่จอดรถของแต่ละห้องแบบมีหลังคาคลุม

  Read More

 • โครงการพัฒนาที่ดินกลางเมืองCKBizTown

  โครงการพัฒนาที่ดินกลางเมืองCKBizTown

  โครงการพัฒนาที่ดินขนาดเล็ก เป็นที่พักอาศัยประเภท โรงแรมสูง 5 ชั้น หลังละ 75 ห้อง พร้อมด้วยศูนย์กลางติดต่อธุรกิจเฉพาะกลุ่มระหว่างประเทศ ที่จัดให้ทีส่วนบริการที่ครบวงจร พื้นที่กว้างขวาง สะดวกสบาย ที่จอดรถเพียงพอ โดยจัดห้องพักให้เพียงพอ

  Read More

 • บ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ HM104 Yng

  บ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่ HM104 Yng

  บ้านชั้นเดียวสำหรับผู้สูงอายุ บนพื้นที่ขนาดใหญ่ ต้องการที่ดินหน้ากว้าง 30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อวางบ้านให้มีพื้นที่โดยรอบสำหรับทำกิจกรรม จัดสวน ปลูกพืชผัก ตัวบ้านเป็นชั้นเดียวยกพื้นไม่มาก มีทางลาด

  Read More

 • บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน ( หน้ากว้าง)Dkk

  บ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน ( หน้ากว้าง)Dkk

  บ้านชั้นเดียวที่เป็นแบบหน้ากว้าง และ ใม่ลึก ต้องการที่ดินหน้ากว้าง 20 เมตร ลึก 12 เมตร เป็นบ้านชั้นเดียวแบบประหยัด ห้องขนาดไม่ใหญ่มากนักพออยู่อาศัยได้ 3 ห้องนอน2 ห้องน้ำ จอดรถ 2 คัน

  Read More

 • บ้านโมเดรินแบบไทยๆHm-kob

  บ้านโมเดรินแบบไทยๆHm-kob

  บ้านพักอาศัยสองชั้นรูปแบบการใช้สอยแบบบ้านไทยชนบท แต่มาในรูปทรงแบบโมเดริน (อย่างง) เป็นบ้านพักอาศัยที่สร้างในพื้นที่ชนบท ต้องการพื้นที่ใช้สอยแบบบ้านๆ คือใต้ถุนโล่ง ใช้ประโยชน์หลากหลาย

  Read More

 • โรงแรม 76 ห้องพัก Pai2019

  โรงแรม 76 ห้องพัก Pai2019

  โรงแรมขนาดเล็ก 76 ห้องพัก บรรยากาศแบบทางเหนือๆแบบเรียบๆง่ายๆ แบ่งเป็นสองอาคาร เนื่องจากรูปที่ดิน เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้าแคบ แต่ลึกมาก เนื้อที่สองไร่กว่าๆ ที่ดินหน้ากว้าง 39 ลึก 120 เมตร เพื่อเปิดมุมมองที่ดี

  Read More

 • บ้านและร้านกาแฟ HMKmn

  บ้านและร้านกาแฟ HMKmn

  บ้านชั้นเดียวที่เป็นทั้งบ้าน และ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านอื่นๆ.... ภายในแบ่งพื้นที่เป็นสามส่วน ด้าหน้าสุดเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งโต๊ะทานอาหาร เปิดร้าน โถงทางเข้า ห้องรับรอง ส่วนถัดมาเป็นพื้นที่บริการ เป็นห้องครัว ห้องน้ำ ที่ทำงาน

  Read More

 • บ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน Hm104-PND

  บ้านชั้นเดียว 4 ห้องนอน Hm104-PND

  บ้านชั้นเดยวขนาดใหญ่ 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ เหมาะสำหรับที่ดินหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 18 เมตร (หรือ จะหันด้านข้างก็ได้ ) ภายในแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ โดยหลังคา แต่มีส่วนเชื่อมต่อ

  Read More