อาคารสำนักงานและท่าเทียบเรือ CS Office&Port

อาคารสำนักงานและท่าเทียบเรือ

อาคารสำนักงานและท่าเทียบเรือ CS Office Building& Port
อาคารสำนักงานสูงสามชั้น และ ท่าเทียบเรือข้ามฟากแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่เชียงแสน เป็นบริเวณที่ตรงกันข้ามกับโครงการพัฒนาเมืองใหม่ของจีนที่เช่าที่ดินจาก สปป.ลาว ทำเป็นท่าเทียบเรือข้ามฟาก ที่จอดรถ อาคารสำนักงานที่ให้บริการทางด้านศุลกากร ร้านอาหาร ร้านค้า สำนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว ที่จอดรถมากกว่า 100 คัน ที่ดินขนาด 40×40 เมตร (เฉพาะอาคารสำนักงาน)โครงสร้างเป็นระบบPost Tension เพราะต้องการพื้นที่ภายในที่กว้างโล่ง สามารถใช้ทำกิจกรรมได้สะดวก ไม่ติดโครงสร้าง ส่วนผนังรอบนอกเป็นกระจกทั้งหมด พื้นที่ก่อสร้างอาคาร 2,500 ตร.ม ค่าก่อสร้างเบื้องต้น 20 ล้านบาท(ไม่รวมท่าเทียบเรือ) ครับ : กรกฎาคม 2564

อาคารสำนักงาน+ท่าเทียบเรือ  อาคารสำนักงาน    

 

About the Author

My simply design for absolute Architecture!