โรงแรมสูงสี่ชั้น 78 ห้อง One Budget Nan

โรงแรมสูงสี่ชั้น

โรงแรมสูงสี่ชั้น 78 ห้องพัก Onebudget Nan
อาคารโรงแรมสูงสี่ชั้น 78 ห้องพัก รูปตัว L ตั้งอยู่ย่านบันเทิงแห่งใหม่ในตัวเมืองน่าน โครงสร้างเป็นระบบพื้นไร้คาน ที่ดินหน้ากว้าง 36×36 เมตร ที่จอดรถกว่า30 คัน ตัวอาคารพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ 2,200 ตร.ม ค่าก่อสร้างเบื้องต้น ไม่รวมตกแต่ง 25 ล้านบาท :พฤษภาคม 256

About the Author

My simply design for absolute Architecture!