อาคารพาณิชย์สี่ชั้น 10 ห้อง Shp410-CS2

ตึกแถวสี่ชั้น

อาคารพาณิชย์สามชั้น+ใต้ดิน Shp410CS2
ตึกแถวสี่ชั้น(ใต้ดิน 1 ชั้น ) ด้านหลังติดแม่น้ำโขง ด้านหน้าติดถนนแม่สาย-เชียงแสน ที่ดินลาดเอียงแบบชันมากลงไปสู่แม่น้ำโขง ก็ เลยต้องทำเป็นชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ตามคึวามลบาดเอียงของที่ดิน หน้ากว้างห้องละ 4 เมตร ลึก 12 เมตร มีส่วนที่เป็นระเบียงริมน้ำสองชั้น เปิดรับวิวด้านหลังอาคารอย่างเต็มมุมมอง สามารถทำเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก สำนักงานก็ได้ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นที่ 4 เป็นระเบียงดาดฟ้าสำหรับจัดปาร์ตี้ได้ อย่างเต็มพื้นที่ด้านหลังอาคาร พื้นที่อาคารแต่ละหน่วย 200 ตร.ม ค่าก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านบาท/ห้อง : มิถุนายน 2564

About the Author

My simply design for absolute Architecture!