ธรรมอาศรม Drama House

หอพักปฏิบัติธรรม

ธรรมอาศรม Drama House 212
อาคารพักผู้ปฏิบัติธรรม สองชั้น มีห้องพักแบบพิเศษ 2เตียว 4 ห้อง ห้องพักรวม 8 เตียง 4 ห้อง โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงแผ่นเหล็กรีดลอน ผนังตกแต่งด้วยอิฐก่อสีธรรมชาติ รูปลักษณ์อาคาร เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเงียบ ตัวอาคาร ขนาด 10 x 28เมตร
ประมาณการค่าก่อสร้างไม่รวมเสาเข็ม 4 ล้านบาท ครับ : พฤศจิกายน 2563

About the Author

My simply design for absolute Architecture!