มินิมาร์ทในปั้มน้ำมัน Minimart Caltex

ร้าค้าทรงไทย

ร้านค้าในสถานีบริการน้ำมัน Minimart Caltex
อาคารร้านค้าปลีกในสถานีบริการน้ำมัน ที่ต้องการแสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ขนาดอาคาร 20×8 เมตร ภายในโล่ง หลังคายกสูงตามสัดส่วน ผนังโ ดยรอบเป็นกระจกเขียวใส กรอบอลูมิเนียมสีเข็ม หลังคาเป็นทรงไทยภาคกลางมุงด้วย แอสฟัลชิงเกิล โครงสร้างเป็น คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก : สิงหาคม 2562

About the Author

My simply design for absolute Architecture!