อาคารสำนักงาน 7+5 ชั้น Office705YWR

อาคารสำนักงาน 7 ชั้น

อาคารสำนักงาน 7+ 5 ชั้น Office 705YWR
อาคารสำนักงาน สองหลัง สูง 7 ชั้น และ 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอย หลังละ 1,900 ตร.ม สร้างบนที่ดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 45x 50 เมตร เป็นอาคารที่เน้นการใช้พื้นที่สำหรับสำนักงานทั้งหมด ยกเว้นเฉพาะ อาคาร 7 ชั้น ที่ชั้นบนสุดสองชั้น เป็นส่วที่ทำงานของผู้บริหาร ที่ต้องการเปิดวิวกว้างด้วงยกระจกแผ่นใหญ่ ปัญหาสำคัญก็คือ ที่ดินด้านหน้าที่ติดถนนเป็นทิศ ตะวัยนตก จำเป็นต้องลอความร้อน และ แสงเข้าสู่อาคาร โดยเน้นเป็นผนังทึบ เปิดช่องเท่าที่จำเป็น แต่ก็ พรางแสงด้วยแผงกันสาด และ แผงเหล็กกลฃ่องทางตั้ง ส่วนด้านทิศตะวันออก และ ทิศเหนือ สามารถเปิดรับได้เต็มตลอด โครงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบเป็นระบบเสา-คาน มีข้อจำกัดเรื่องความสูงที่ไม่เกิน 23 เมตร และ พื้นที่อาคาร/หลัง ไม่เกิน 2,000 ตร.ม ค่าก่อสร้างประมาณการที่ สูง 7 ชั้น 18 ล้านบาท ส่วนสู฿ง 5 ชั้น 15 ล้านบาท ครับ : ธันวาคม

   2560

About the Author

My simply design for absolute Architecture!