อาคารพาณิชย์โมเดริน 5 ห้อง Shp2035krs

อาคารพาณิชย์โมเดริน

อาคารพาณิชย์สองชั้น 5 ห้อง Shp205ksr-3
อาคารพาณิชย์แบบเรียบง่ายและ ดู ร่วมสมัย มีทั้งแบบสองชั้น และ สามชั้น ขนาดที่ดินหน้ากว้าง 4 เมตร ลึก ไม่น้อยกว่า 18 เมตร ประโยชน์ใช้สอยตามาตรฐานทั่วไป มีการตกแต่งหน้าตาที่ใช้เส้นสาย แะ ครีบปูน ช่วยทำให้ดูนาสนใจ ถ้าเป็นาสองชั้นค่าก่อสร้างต้นทุนแปดแสนบาท/ห้อง ถ้าเป็นสามชั้น 1.2 ล้านบาท/ห้อง โคงสร้างทั่วไปเป็นคอนกรีตเสรอมเหล็ หลังคามุงแผ่นเหล็กรีดลอนแบบซ่อนหลังคา ประตูหน้าต่าง กระจกอลูมิเนียม ตกแต่งแผงเหล็กกล่อง และ ราวระเบียงให้ดูมีราคา ครับ : มีนาคม 2560

อาคารพาณิชย์โมเดรินสองชั้น  อาคารพาณิชย์สองชั้น โมเดริน

About the Author

My simply design for absolute Architecture!